NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicatii relevanteRelaţii cu şcoalaMenţiuni
Ihtiologie şi acvacultură
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Contacte

Adresa: mun. Chişinău str.Academiei 1, of. 209
Telefon: (37322) 739918
Fax: (37322) 739809
E-mail: bulatdm@yahoo.com


Informaţie generală.

     Istoria laboratorului şi cercetărilor ihtiologice în republică datează cu a.1947, anul înfiinţării Secţiei de Zoologie a Bazei A.Ş. din URSS de cercetări ştiinţifice din Moldova, conducătorul căreia a fost academicianul M.F.Iaroşenco. În continuare, în a.1961, odată cu fondarea A.Ş.M., laboratorul, ca unitate structurală a Institutului de Zoologie a efectuat cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative în vederea inventarierii ihtiofaunei republicii, elaborării prognozei de perspectivă a stării funcţionale a ecosistemelor acvatice şi recomandărilor de sporire a productivităţii piscicole în obectivele acvatice ale republicii. Descrierea ihtiofaunei a fost inclusă ca parte componentă în diverse publicaţii a cercetătorilor laboratorului, inclusiv în monografia colectivă în 6 volume «Животный мир Молдавии», “Cartea Roşie a Moldovei” ediţia a II ş.a. În ansamblu au fost publicate cca 1000 de lucrări ştiinţifice, 8 culegeri şi 12 monografii, inclusiv „Lumea Animală a Republicii Moldova”, 40 recomandări practice pentru economia naţională, au fost obţinute 35 brevete de invenţii menţionate la diverse Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale.

Personalul scriptic:


 1. Bulat Dumitru, şef al laboratorului, doctor habilitat în biologie, conferențiar cercetător;
 2. Usatîi Marin, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, cercetător științific principal;
 3. Bulat Denis, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator;
 4. Crepis Oleg, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator;
 5. Usatîi Adrian, cercetător ştiinţific;
 6. Șaptefraţi Nicolai, cercetător ştiinţific;
 7. Cebanu Aureliu, cercetător ştiinţific;
 8. Dadu Ana, cercetător ştiinţific;
 9. Dermenji Piotr, cercetător ştiinţific;
 10. Cebotari Andrei, cercetător ştiinţific stagiar;
 11. Vatavu Dmitri, cercetător ştiinţific stagiar;
 12. Mustea Mihai, cercetător ştiinţific stagiar;
 13. Croitor Constantin, cercetător ştiinţific stagiar;
 14. Lutan Vitalie, tehnician superior;
 15. Marin Valeriu, tehnician superior.
Colectarea materialului ihtiologic cu ajutorul năvodului în lunca Prutului Inferior (s. Stoianovca)


Colectarea materialului ihtiologic cu ajutorul năvodului pentru puiet (zona de debușare a r. Răut în fl.Nistru, s. Ustia)
Prelucrarea materialului ihtiologic în condiții de teren (în aval de barajul lacului de acumulare Dubăsari)