NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Scurt istoric al InstitutuluiOrganigramaCertificat de acreditare
Informaţii Generale
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


INSTITUTUL DE ZOOLOGIE - ORGANIZAŢIE DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRIIAdresa: Str. Academiei 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (37322) 73-98-09
Fax: (37322) 73-98-09
E-mail: izoolasm@yahoo.com
web: zoology.asm.md
Director:  Ungureanu Laurenţia, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător. 
Telefon:
(37322) 24-16-23 
Director adjunct pentru activitatea ştiinţifică:  Calestru Livia, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător.
Telefon:
(37322) 73-71-09  
Secretar ştiinţific: Bilețchi Lucia, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător.   
Telefon:
(37322)73-71-09  


PROFILUL DE ACREDITARE
Sistematica, evoluţia şi valorificarea sustenabilă a diversităţii lumii animale, monitoringul ecosistemelor acvatice şi terestre

Direcţia ştiinţifică de cercetare a institutului - Studierea organizării structural-funcţionale, dinamicii şi evoluţiei populaţiilor şi comunităţilor de animale, elaborarea căilor şi metodelor de protecţie şi valorificare raţională a lumii animale,
se încadrează în 3 direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, aprobate prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 150 din 14.06.2013:
1) materiale, tehnologii şi produse inovative;
2) sănătate și biomedicină;
3) biotehnologie.

Oferta de cercetare a Institutului este racordată la stipulările legislative (Legea regnului animal Nr. 439 din 27.04.1995; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr. 1538 din 25.02.1998; Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova Nr. 325 din 15.12.2005; Legea cu privire la resursele naturale Nr. 1102 din 06.02.1997; Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura Nr. 149 din 08.06.2006) și cerinţele socio-economice stringente ale Republicii Moldova.