NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Conferinţa Internaţională “Impactul hidroenergeticii asupra funcţionării ecosistemelor râurilor”Participarea Institutului de Zoologie la Simpozionul Internaţional „Delte şi zone umede”Institutul de Zoologie – gazdă a evenimentelor din cadrul proiectului MONITOXEchipa MONITOX în Delta DunăriiHydrochemical and hydrobiological sampling guidance.Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic.
Proiecte internaţionale în derulare
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Institutul de Zoologie – gazdă a evenimentelor din cadrul proiectului MONITOX

        În zilele de 16-17 mai 2019 Institutul de Zoologie a fost gazda unui workshop regional transfrontalier “Poluarea ecosistemelor acvatice ale regiunii Dunării-bazinul Mării Negre”, desfăşurat în cadrul proiectului eMS BSB 27 ”Retea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX.
        Dna Laurenţia Ungureanu, director al Institutului de Zoologie, dr.hab., prof.cerc., a dat start evenimentului printr-o succintă prezentare a Institutului de Zoologie. În continuare, dna Elena Zubcov, mem.cor., dr.hab., prof. cerc., coordonator de proiect din partea Institutului de Zoologie, a prezentat sumarul proiectul MONITOX.

        Cu deosebit interes au fost discutate rapoartele ştiinţifice prezentate de:
         -  Mem.cor., prof. dr. habil. Elena Zubcov – coordonator de proiect , Institutul de Zoologie - Aspecte metodologice ale investigațiilor ecotoxicologice complexe ale ecosistemelor acvatice transfrontaliere din Republica Moldova;
        -   Prof. dr. habil. Antoaneta Ene – manager de proiect, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Clase de substanțe toxice investigate în cadrul proiectului MONITOX, izotopii radioactivi și nivelul dozelor de radiații nucleare în regiunea Dunării de Jos și Bazinului Mării Negre;
         -   Prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim – prorector cu activitatea de cercetare științifică, manager de monitorizare a calității proiectului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați -Poluanți emergenți persistenți în ecosisteme acvatice – compuși farmaceutici;
         -   Dr. conf.cerc. Igor Subernețkii, Institutul de Zoologie - Evaluarea ecosistemelor acvatice pe baza parametrilor microbiologici;
         -   Prof. dr. chim. Thomas Spanos – coordonator de proiect, Institutul de Tehnologie al Macedoniei de Est şi Traciei, Kavala, Grecia - Provocări de mediu în rîul Nestos şi delta acestuia, Grecia de Nord;
         -   Dr. geol. Oleg Bogdevici – coordonator, Institutul de Geologie și Seismologie, Chișinău -Studiul substanţelor organice toxice în sistemele acvatice şi agricole din Republica Moldova: pesticide persistente, BPC, HAP;
        -   Dr. chim. Liliana Teodorof - coordonator de proiect, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Tulcea - Dinamica sezonieră a concentrațiilor de nutrienți din apele de suprafață de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării.

         Dna dr. Liliana Teodorof  a încântat audienţa şi cu un slide-show axat pe curiozităţile Reservaţiei Biosferei „Delta Dunării”, care a avut ca fundal sonor „vocea” Deltei.
Workshop-ul face parte din evenimente ştiinţifice transfrontaliere organizate în cadrul proiectului, care au ca obiective informarea privind substanţele toxice în mediu – migraţia şi impactul lor în regiunea bazinului Mării Negre, cât şi demonstrarea căilor de  conlucrare a ţărilor situate în bazinul Mării Negre în domeniul administrării în comun a resurselor de apă.
        Cei mai mulţi dintre participanţi au fost cercetători ştiinţifici ai instituţiilor-partenere în cadrul proiectului, însă workshop-ul s-a bucurat şi de prezenţa reprezentanţilor AŞM, OSCE, MADRM. Evenimentul a fost transmis în direct de către IDSI TV (https://www.youtube.com/watch?v=7vUz-yiYzSA), reflectat pe site-ul AŞM (http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=8901&new_language=0), site-ul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi (http://www.en.ugal.ro/events/scientific-events/292-cross-border-regional-workshop-environmental-pollution-of-aquatic-ecosystems-of-danube-black-sea-basin-project-monitox), pagina Facebook a proiectului MONITOX.
        Workshop-ul a fost urmat de vizita Laboratorului Hidrobiologie şi Ecotoxicologie şi un training pentru specialişti,  desfăşurat în perioada 17-18 mai a.c., privind investigarea substanţelor toxice pentru mediu şi evaluarea impactului lor asupra stării ecosistemelor. Programul training-ului a fost, în temei, dedicat cercetării nivelului de poluare și migrare în componentele de mediu – apă, sedimente, soluri, organisme acvatice și terestre – a metalelor, poluanţilor organici periculoși, persistenţi, inclusiv prin modelări de laborator.
        Un interes deosebit pentru participanţi a prezentat vizita de studiu la complexul de sturioni “Aquatir“ din or.Tiraspol, cât şi demonstrarea punctelor de colectare a probelor în cadrul proiectului MONITOX de pe Nistrul Inferior din zona or.Tiraspol.

Autori: Zubcov Elena,
            Bileţchi Lucia